divider-small-green-main-home

درباره کنفرانس های صادرکنندگان ایران

حضور شرکت های ایرانی در دوران پساتحریم در بازار جهانی نیاز به آمادگی و دانش صادرات دارد. بدین منظور شرکت زودل سلسله کنفرانس هایی را با حضور گسترده تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران اقتصادی برگزار می نماید، هدف از این کنفرانس ها توسعه صادرات به کشورهای همسایه و جاده ابریشم بوده و لذا راهکارهای قانونی، حمل و نقل، مبادلات ارزی ،بازاریابی ، مشکلات و راه حل های موجود برای تقویت صادرات به این بازارها مورد بررسی قرار می گیرد.

divider-big-green-main-home

برنامه کنفرانس های زودل در ۱۳۹۵

مخاطبان کنفرانس های صادر کنندگان ایران چه کسانی هستند؟

  • مدیران عامل شرکت های کوچک و متوسط ایرانی
  • مدیران و تصمیم گیران شرکت های ذینفع دولتی
  • اعضای اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه و جاده ابریشم
  • مدیران بازرگانی و تحقیق و توسعه شرکت های کوچک و متوسط ایرانی
  • کارشناسان و تحلیلگران صادرات غیرنفتی

divider-big-green-main-home

چرا در کنفرانس های صادر کنندگان ایران شرکت کنم؟

در این کنفرانس ها فرصت آشنایی با این سازمان ها / افراد را خواهید داشت:

مدیران اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه و جاده ابریشم
رایزن های بازرگانی کشورهای همجوار
مدیران و فعالان صادراتی
o  شرکت های ترابری بین المللی

o  مشاوران اقتصادی و قانونی صادرکنندگان
o    مدیران عامل و بازاریابی شرکت های هم رده
o  متخصصین تجارت بین الملل
o  متخصصین حقوقی
o  و …

در این کنفرانس ها دربارۀ این مسائل خواهید شنید:

o   راهکارهای قانونی صادرات به کشورهای همسایه و جاده ابریشم
o   بررسی پتانسیل بازارهای کشورهای همسایه و جاده ابریشم و معرفی ایران به عنوان قطب صادرات منطقه
o  تجربیات صادرکنندگان ایرانی در دوران تحریم
o  روش های تأمین مالی در تجارت بین الملل
o  شرایط و مقررات حمل و نقل بین الملل
o   گواهی نامه ها و مقررات لازم برای صادرات
o  شرایط فروش و بازاریابی در تجارت بین الملل
o  چالش های بازاریابی و برندینگ محصولات ایرانی در کشورهای همجوار
و …

divider-big-green-main-home

وب سایت دوره های گذشته کنفرانس صادر کنندگان ایران

اولین دوره بهمن ۱۳۹۴- تهران

مشاهده

دومین دوره خرداد ۱۳۹۵- تهران

مشاهده

سومین دوره شهریور ۱۳۹۵-تهران

مشاهده

چهارمین دوره اسفند ۹۵ – آلماتی قزاقستان

مشاهده

برخی از حامیان کنفرانس صادر کنندگان ایران – بهمن ۱۳۹۴

با ما در ارتباط باشید
۸/ ۸۸۷۰۴۶۷۷ ۲۱ (۹۸+)
conf@zoodel.com
www.zoodel.com